• ریاست اداره

   عکس  سمت  نام و نام خانوادگی 
   رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان زاوه علی  محمدي
                                                                             
                                                                                        

   کارشناسان 

   ردیف  سمت   شماره تماس 
   1 كارشناس میراث فرهنگی، گردشگری و يگان حفاظت  
   2 كارشناس صنایع دستی   
   3 دبيرخانه و امور اداري      

   

سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق