• علی محمدي
  نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
  شهرستان زاوه
   

  در حال حاضر شهرستان زاوه فاقد اداره می باشد و کارهای مربوط به آن در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه به آدرس ذیل انجام می شود.

  آدرس: خیابان باغ سلطانی- بعد از باغ سلطا​نی 15- اداره میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه
  تلفن: 52244899 و 52222530
  • کارشناسان 

   ردیف  سمت   شماره تماس 
   1 كارشناس میراث فرهنگی، گردشگری و يگان حفاظت  
   2 كارشناس صنایع دستی   
   3 دبيرخانه و امور اداري  


   

سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق