• فهرست بناهای ثبتی شهرستان
   
  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت شهرستان نام اثر ردیف
  بخش سليمان - دهستان سليمان - روستای سلطان سلیمان وقفي بنا آرامگاه 09/25/1375 1813 صفويه زاوه بقعه سلطان سلیمان 1
  بخش جلگه زاوه - بافت قديم شهر دولت آباد - خيابان مسجد جامع عمومي بنا حمام 12/24/1383 11658 قرن11 ه.ق زاوه حمام قديمي نجف خان 2
  بخش جلگه زاوه- شهر دولت آباد - خيابان شهيد رجائی -700 متری جنوب دولت آباد وقفي بنا مسجد 04/05/1384 11910 افشاريه زاوه مسجد نجف خان دولت آباد 3
  بخش جلگه زاوه -30ک تربت حيدريه - شهر دولت آباد - خ شهيد رجايی روبروی مسجد نجف خان عمومي بنا آب انبار 08/25/1384 13861 قرن دوازدهم زاوه آب انبار نجف خان 4
  بخش جلگه زاوه - دهستان صفائیه - 2 کیلومتری جنوب غربی روستای سهل آباد وقفي بنا آرامگاه - مزار 12/16/1384 14371 صفويه زاوه مزار سید حسن 5
  بخش جلگه زاوه - دهستان زاوه - 1/5 کیلومتری غرب روستای رحمت آباد وقفي بنا آرامگاه - مزار 12/24/1384 15241 قاجاريه زاوه مزار سلطان ابراهیم 6
  بخش جلگه زاوه - دهستان زاوه - روستاي كاريزك ناگهاني - خ آخوند ملاعباس (خانه مشاهير) خصوصي (ورثه اخوند ملاعباس) بنا منزل 03/03/1386 19192 اواخر قاجار زاوه خانه آخوند ملاعباس 7
    دولتي تپه تپه 12/24/1383 11657 اسلامي- قرن 10 ه .ق زاوه تپه پيرمراد 8
    دولتي تپه تپه 12/18/1387 24998 قرن 5-7 ه .ق زاوه تپه زاوه 9
    دولتي تپه تپه 09/09/1389 29532 قرون اوليه اسلامي زاوه تپه ديز 10
    دولتي تپه تپه 10/08/1390 30475 تاريخي زاوه تپه آسياب 11
    دولتي تپه تپه 06/18/1391 30964 تاريخي- قرون اوليه اسلامي زاوه تپه كال صبي 12
    دولتي محوطه محوطه 12/24/1383 11655 اسلامي زاوه محوطه باستاني چخماق 13
    دولتي محوطه محوطه 10/08/1390 30476 ساساني- قرن 1 ه .ق- قاجاريه زاوه محوطه و قلعه تاريخي ارغوان 14
   
   
   
سایر شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق